Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 32 43-49-624

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o projekcie

Drukuj
Kategoria: Informacje o projekcie
Opublikowano: poniedziałek, 25, lipiec 2011

0środek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju w roku 2008 realizuje projekt „O krok do przodu”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej (m. in. poprzez szkolenia zawodowe) osób bezrobotnych, w tym osób z zaburzeniami lękowymi, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, dokumentacji Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kwestionariusza/ankiety przeprowadzonego wśród tych klientów wyodrębniono następujące szkolenia:

  • asystent osoby niepełnosprawnej;
  • kurs florystyczny;
  • sprzedawca;
  • nowoczesna firma;
  • operator wózka widłowego;
  • spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG;
  • barman/kelner;
  • magazynier;
  • konserwator zieleni miejskiej.

W zakresie szkoleń odbędą się zajęcia praktyczne a także sfinansowane zostaną koszty dojazdu do ośrodka szkoleniowego, ubezpieczenie, catering oraz opieka nad dziećmi do lat siedmiu. Dla uczestników projektu przewidziane są zarówno indywidualne jak i grupowe konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym oraz pomoc pracownika socjalnego. Spotkania te będą realizowane pod kątem praktycznej nauki pisania CV, listu motywacyjnego do przyszłego pracodawcy, poruszania się po rynku pracy, profesjonalnej autoprezentacji.

W ramach realizowanego projektu powstanie również grupa wsparcia dla osób bezrobotnych, dla których barierą w podjęciu pracy jest zły stan zdrowia psychicznego. Praca psychologa/terapeuty, psychiatry, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego na rzecz tej grupy, pozwoli jej uczestnikom powrócić do życia społecznego oraz na rynek pracy.

Wszystkie wyżej opisane działania mają służyć zwiększeniu samodzielności i mobilności beneficjentów ostatecznych w uzyskaniu zatrudnienia, nabyciu umiejętności pracy w zespole, wzmocnieniu wiary we własne siły.

Osiągnięcie celów projektu „O krok do przodu” umożliwi beneficjentom uczestniczącym w wyżej opisanych działaniach wyjście z kręgu osób objętych pomocą tutejszego ośrodka.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju.                                       Projekt i wykonanie: Fresh IT