Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 32 43-49-624

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 2009

Drukuj
Kategoria: Projekt 2009
Opublikowano: wtorek, 26, lipiec 2011

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które:

 • nie były aktywizowane w ramach realizacji projektu systemowego,
 • są bezrobotne (w tym długotrwale), oraz nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej,
 • korzystają ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne/ niepieniężne np. praca socjalna).

 

W projekcie przewidziano:

 • pokrycie kosztów wybranych form wsparcia dla każdego uczestnika
 • pokrycie kosztów przejazdu, na trasie, z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia, w postaci wydanych biletów MZK
 • zapewnienie materiałów dydaktycznych
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania wskazanych form wsparcia

 

Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się za pośrednictwem pracownika socjalnego zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci, zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn, znajdujących się w grupie potencjalnych uczestników projektu.

Osoby zgłaszające chęć udziału w projekcie powinny dostarczyć pracownikowi socjalnemu wypełnione, następujące dokumenty:

 • Ankietę rekrutacyjną
 • Deklarację udziału w projekcie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie zawierające zgodę na wykorzystanie wizerunku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju.                                       Projekt i wykonanie: Fresh IT