Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 32 43-49-624

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 2010

Drukuj
Kategoria: Projekt 2010
Opublikowano: wtorek, 26, lipiec 2011

III Edycja projektu „O krok do przodu”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju w dniu 25.03.2010 r. złożył w Instytucji Pośredniczącej (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) wniosek o dofinansowanie projektu PO KL. Z przyjemnością informujemy, że otrzymał on pozytywną oceną formalną i merytoryczną, w następstwie czego na początku czerwca podpisany zostanie aneks do umowy ramowej.

 

Projekt ma na celu przywrócenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących klientami tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

W 2010 roku w ramach projektu wsparciem objętych zostanie 58 osób w wieku aktywności zawodowej. Zadania zostaną dostosowane do potrzeb oraz predyspozycji uczestników projektu – każdy z nich skorzysta z co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji, która zostanie wsparta pracą socjalna. Uczestnikom projektu, w razie konieczności, zostaną pokryte koszty ubezpieczenia zdrowotnego, zapewniony zostanie dojazd do miejsca realizacji zadania, catering – poczęstunek w trakcie trwania zajęć.

 

Rekrutacja kandydatów do projektu odbywać się będzie za pośrednictwem pracowników socjalnych, zgodnie z zasada równości szans, w tym równości płci.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które:

-          nie były aktywizowane w ramach realizacji projektu systemowego;

-          są osobami bezrobotnymi (w tym długotrwale) oraz nieaktywnymi zawodowo w wieku aktywności zawodowej;

-          korzystają ze świadczeń tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju.                                       Projekt i wykonanie: Fresh IT