Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 32 43-49-624

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia

Drukuj
Kategoria: Szkolenia
Opublikowano: wtorek, 26, lipiec 2011

 

W trakcie szkoleń, ich uczestnicy nabędą umiejętności tj.:

  • Szkolenie "SPRZEDAWCA": Kurs ma na celu przygotowanie do pracy w charakterze sprzedawcy. W zakres szkolenia wchodzi: obsługa komputera, obsługa kasy fiskalnej, podstawowe zasady higieny, negocjajce handlowe, marketing, reklama i promocja w handlu, techniki sprzedaży, obsługa klienta.
  • Szkolenie "ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ": Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze asystenta osób niepełnosprawnych. W zakres szkolenia wchodzą: warsztaty psychologiczne, zasady działania ośrodków pomocy, higiena i zabiegi pielęgnacyjne, zasady udzielania pierwszej pomocy.
  • Szkolenie "BARMAN/KELNER": Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze barmana/kelnera. W zakres szkolenia wchodzi: obsługa klienta, technologia pracy kulinarnej, zasady kalkulacji gastronomicznej, technologia pracy kelnera/barmana, zasady organizacji imprez okolicznościowych, zasady higieny, obsługa kas fiskalnych.
  • Szkolenie "KURS FLORYSTYCZNY": Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze florystki/ florysty. W zakres szkolenia wchodzi: florystyka, zajęcia praktyczne, obsługa kasy fiskalnej.
  • Szkolenie "KONSERWATOR ZIELENI MIEJSKICH": Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze konserwatora terenów zielonych. W zakres szkolenia wchodzą: podstawowe wiadomości z botaniki, fizjologii, biologii roślin, produkcja roślin, analiza i rozróżnianie typów roślin ogrodowych, zajęcia praktyczne.
  • Szkolenie "OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO": Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze operatora wózka widłowego. W zakres szkolenia wchodzi: budowa wózka, typy stosowanych wózków, czynności operatora, ładunkoznawstwo, wiadomości o UDT, nauka praktyczna.
  • Szkolenie "NOWOCZESNA FIRMA": Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do zarządzania firmą. W zakres szkolenia wchodzi: obsługa komputera, obsługa kasy fiskalnej, podstawowe zasady higieny, negocjacje handlowe, marketing, reklama i promocja w handlu, techniki sprzedaży, obsługa klienta.
  • Szkolenie "SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG": Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze spawacza w metodzie MAG. W zakres szkolenia wchodzi: teoria spawania, szkolenie praktyczne, pierwsza pomoc przedlekarska.  • Szkolenie "MAGAZYNIER": Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze magazyniera. W zakres szkolenia wchodzi: obsługa komputera - program SUBIEKT, fakturowanie komputerowe, zasady gospodarki magazynowej, technologie prac magazynowych, bhp, zasady dystrybucji towarów, gospodarka zapasami, inwentaryzacja, wyposażenie magazynu, organizacja spedycji, obsługa kasy fiskalnej, zasady higieny, obsługa klientów.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń/praktyk, pogadanek, prezentacji, instruktarzy wstępnych, bieżących, końcowych. Ponadto w ramach każdego szkolenia odbędą się zajęcia z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju.                                       Projekt i wykonanie: Fresh IT